ziekenzalving in de gemente van christus

Ziekenzalving

Een aantal leden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Krimpen aan den IJssel heeft zich enige tijd geleden verdiept in het onderwerp ziekenzalving en de mogelijke plaats daarvan in de gemeente.

Op deze pagina vindt u studiemateriaal en andere informatie over dit onderwerp.

Is er iemand bij u ziek?

Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

(Bijbel, Jacobus 5:14-16, vert. NBG 1951)

Tekstvergelijking (Grieks, Engels, Nederlands)

Jac. 5 : 13 en 14 - Jac. 5 : 15 en 16

Jac. 5 : 17 en 18 - Jac. 5 : 19 en 20

Jezus zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

En geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek, want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. (Bijbel, Jesaja 33:24, vert. NBG 1951)

Digitaal studiemateriaal

(voor de inhoud zijn wij niet aansprakelijk;
lees, luister en toets zelf)

Deze pagina is opgezet door Johan van Dongen, Dordrecht

ziekenzalving Laatste update 18-04-2011

Literatuur

 • Vergeving en genezing
  Dr. M.J. Paul
  Uitg. Boekencentrum
  ISBN 90-239-1199-7
  samenvatting 1 samenvatting 2

 • Ziekenzalving
  C. van der Kooi en M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra
  Uitg. Boekencentrum
  ISBN 90-239-1996-3

 • Geneest de zieken
  Dr. J.W. Ouweneel
  Uitg. Medema
  ISBN 90-635-3415-9
 • Als iemand bij u ziek is...
  Drs. L.C. Baak e.a. - m.n. p.52 e.v.
  Uitg. De Vuurbaak - GSEV reeks 22
  ISBN 90-6015-602-0

 • "opdat u genezing ontvangt"
  Handboek voor de dienst der genezing

  Dr. K.J. Kraan
  Uitg. Gideon Hoornaar
  ISBN 90-6067-182-1

 • Meer dan genoeg
  Het verlangen naar meer van de Geest
  (p.95-111 Wie kan genezen als Hij?)
  H. ten Brinke, J.W. Maris e.a.
  Uitg. De Vuurbaak Barneveld
  ISBN 90-5560-282-5

 • Lesbrief 'Ziekenzalving en genezing?'
  De vertaling van Jakobus 5,14-16
  Martha Sebens

Eigen samenvattingen en rapportage

 • Minicollege Mw. Seben Jac. 5:14-16 (Word)
 • Meer dan genoeg H. ten Brinke, J.W. Maris e.a.; hoofdstuk 7, p95-111 (Word)
 • Vergeving en genezing Dr. M.J. Paul
  Hoofdstuk 5 (
  Word)
  Hoofdstuk 7 (Word)
  Hoofdstuk 8 (Word)
 • Gebed en zalving - rapport over ziekenzalving Rapportage van de studiegroep ziekenzalving aan de kerkenraad van de GKv Krimpen aan den IJssel (pdf)

Links

www.dossiers.tk/ouweneelgeneest.htm

www.josdouma.nl/genezing

Meedenken? Tips? Interessante links? Reageren?
We zijn benieuwd naar uw reactie!